Opłaty

Aktualna stawka notariusza wynosi £270.00 (VAT wliczony) za godzinę. Minimalna opłata za dokument poświadczony notarialnie wynosi £95.00 (VAT wliczony) Opłata ta jest pobierana za prostą sprawę, np. poświadczenie kopii paszportu, dyplomu lub zgoda rodzica na wyrobienie paszportu do konsulatu. Natomiast minimalna opłata za poświadczenie podpisu pod dokumentem dotyczącym przeniesienia własności nieruchomości np. pełnomocnictwo lub oświadczenie wynosi £180 (VAT wliczony). Jeżeli dokument jest dwujęzyczny lub sprawa jest bardziej skomplikowana, moja opłata wzrośnie. W przypadku większej ilości dokumentów oferuje rabaty.

Powyższe informacje to wskazówki cen usług notarialnych, które ostatecznie zostaną ustalone po konsultacji ze mną.

Płatności można dokonać gotówką, kartą (debet/credit/american express) lub przelewem bankowym.

Jeśli wymagane jest, aby dokument był opatrzony klauzulą apostille, wówczas obowiązuje dodatkowa opłata. Biuro Foreign and Commonwealth Office czyli Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (FCO) pobiera opłatę £30.00 za zalegalizowanie dokumentu. FCO pobiera również opłatę pocztową za zwrot dokumentu. Jest to £5 na adresy w Wielkiej Brytanii, £15 na adresy w Europie i £20 na adres poza Europą.

Jeżeli sprawa jest pilna. FCO oferuje usługę Premium w Londynie, która umożliwia zalegalizowanie dokumentów tego samego dnia. Za tę usługę ministerstwo pobiera opłatę £75.00.

Odwołanie spotkania

Zlecenie do wykonania czynności notarialnych jest przyjęte w momencie przesłania mailowo danych do sporządzenia poświadczenia notarialnego. Następnie notariusz rozpoczyna pracę nad przygotowaniem dokumentu, dlatego zgodnie z warunkami świadczenia usług notarialnych mam prawo do pobrania opłaty za spotkanie  za pracę wykonaną do czasu odwołania spotkania na mniej niż 24 godziny przed terminem spotkania albo nie odwołania wcale.