Czynności notarialne

Aleksandra Jankowiak jako polskojęzyczny notariusz w Londynie może sporządzać akty notarialne w języku polskim, zgodnie z wymogami prawa polskiego oraz angielskiego. Oferujemy następujące czynności notarialne:

  Pełnomocnictwo do kupna/sprzedaży lub darowizny nieruchomości

  Pełnomocnictwo do banku

  Pełnomocnictwo do odrzucenia/przyjęcia spadku

  Pełnomocnictwo do wszelkich innych czynności

  Oświadczenie o odrzuceniu spadku

  Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu nieletnich

  Wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka

  Zaświadczenia potwierdzające zgodność kopii z oryginałem

  Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej

  Dokonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych przez poświadczenie notarialne, które są odpowiednikiem tłumaczeń przysięgłych (w Wielkiej Brytanii nie wystepuje instytucja tłumacza przysięgłego).

  Notarialne poświadczenia własnoręczności podpisów na gotowych dokumentach

Jak korzystać z usług notariusza?

Należy najpierw skontaktować się z kancelarią telefonicznie i ustalić termin spotkania z notariuszem, a następnie przesłać wymagane informacje drogą elektroniczną. Notariusz sporządza akt notarialny, a w dniu spotkania klient tylko podpisuje i odbiera gotowy dokument. Opłata za usługę jest pobierana przy odbiorze dokumentu w kancelarii. Przygotowanie aktu notarialnego zajmuje zwykle jeden dzień.

Wymagane dokumenty

Właściwa identyfikacja osoby podpisującej dokument zawsze była istotną częścią praktyki notarialnej. Nowe przepisy rządowe nakładają na notariuszy obowiązek jeszcze dokładniejszej weryfikacji dokumentów tożsamości i dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania wszystkich swoich klientów przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek usług. Dlaczego? Notariusze muszą się zabezpieczyć przeciwko wzrastającemu trendowi oszustw polegających na podszywaniu się pod inne osoby, fałszowaniu dokumentów, zaświadczeń, dyplomów, zdjęć czy podpisów itp.

Osoba podpisująca dokument musi okazać ważny dowód tożsamości oraz potwierdzenie adresu nie starsze niż 3 miesiące.

Potwierdzenie tożsamości mogą stanowić następujące dokumenty:

  Paszport

  Dowód osobisty

  Prawo jazdy (polskie lub angielskie)

  Karta rezydenta ze zdjęciem

  Inny dokument ze zdjęciem i podpisem wydany przez rząd

  Potwierdzenie adresu mogą stanowić następujące dokumenty:

  Wyciąg z konta bankowego lub list z banku

  Rachunek za media (gaz, woda, prąd – nie starszy niż 3 miesiące) lub rachunek za council tax, telefon stacjonarny (ale nie za telefon komórkowy)

  Umowa o mieszkanie

  Dokument z Inland Revenue

Jeżeli nie posiadasz powyższych dokumentów, należy poprosić notariusza o udzielenie porady, jak inaczej można udowodnić tożsamość.