Apostille

Apostille jest dodatkowym zaświadczeniem dołączonym do dokumentu wydanego przez notariusza, potwierdzającym jego autentyczność.  Organem nadającym klazulę apostille w Anglii jest  brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Foreign and Commonwealth Office (FCO) .Dzięki temu możesz posłużyć się zagranicznym dokumentem w Polsce.

Pomagamy w złożenie i wysłaniu wniosku o nadanie klazuli apostille.

W celu uzyskania klauzuli apostille należy wysłać Akt Notarialny otrzymany od notariusza do Foreign and Commonwealth office. Aplikacje najpierw wypełnia się online i uiszcza opłatę. Następnie należy wydrukować potwierdzenie zapłaty i razem z aktem notarialnym wysłać pocztą do FCO w Milton Keynes. Ministerstwo odeśle kurierem dokument na wskazany adres w Anglii lub w Polce.

Opłata za apostille jest to dodatkową opłatą pobieraną przez ministerstwo FCO w wysokości £30 za zalegalizowanie dokumentu. FCO pobiera również opłatę pocztową za zwrot dokumentu. Jest to 6 GBP za adresy w Wielkiej Brytanii, 14,50 GBP za adresy w Europie. Czas oczekiwania na pieczęć to około 5 dni roboczych.

FCO oferuje również usługę Premium w Londynie, która umożliwia zalegalizowanie dokumentów tego samego dnia. Za tę usługę pobiera opłatę 75 GBP.